Het 3D-printen van voedsel (‘foodprinting’) is een evolutie die we bij Flam3D nauw opvolgen. Sterker nog, we zijn er actief mee bezig. Onze werkgroep ‘Foodprinting’, die bestaat uit een vijftiental verschillende partners, gaat actief op zoek naar de mogelijkheden van 3D-printen in de foodsector.

Het 3D-printen van metalen en polymeren maakte de laatste jaren een steile evolutie door, maar 3D-voedselprinten is een domein dat nog heel wat minder ontgonnen is. Toch biedt het mogelijks een groot aantal revolutionaire voordelen die nog maar net zijn verkend. De techniek is uitermate geschikt om onze voedingsmiddelen te personaliseren, zowel wat betreft vormvrijheid als qua samenstelling van het 3D-geprinte voedsel.

3D-voedselprinters kunnen mogelijks de voedingswaarde van maaltijden verbeteren, een oplossing bieden voor voor personen met slik- of kauwproblemen, extra mogelijkheden scheppen voor chefs en gastronomische professionals, of zelfs als hulpmiddel ingezet worden in gebieden die geen toegang hebben tot verse, betaalbare ingrediënten.

Na een oriënterende fase (zie roadmap hieronder) zijn we nu bezig aan de ontwikkeling van twee concrete projecten. Ten eerste willen we de volgende generatie foodprinters gaan ontwikkelen; de specificaties en verwachtingen worden uitgeschreven. Daarvoor zoeken we onder meer nog de machinebouwer met visie, liefst met ervaring in voeding, die de concepten kan vertalen in een echte machine. In een tweede project willen we kijken naar de verdere ontwikkeling van geschikte ingrediënten/formuleringen voor de printer-in-ontwikkeling.

Het einddoel is een volgende generatie foodprinting, die voor bepaalde toepassingen qua snelheid en kost voldoende concurrentieel is om echte, nieuwe business models op te kunnen bouwen.

Geïnteresseerde partijen kunnen steeds contact opnemen met Flam3D om toe te treden tot de werkgroep.