Flam3D gaat op zoek naar versterking van waardeketens, zowel binnen als buiten de organisatie. We zijn er voor bedrijven en organisaties die interesse hebben in 3D-printing en Additive Manufacturing toepassingen. We verenigen, vertegenwoordigen en ondersteunen bedrijven, onderzoeksinstellingen, overheden en geïnteresseerden.
Als netwerkorganisatie vinden we steeds relevante contacten die je kunnen helpen met jouw 3D-uitdaging. Hiernaast vind je een schematisch overzicht van onze belangrijkste activiteiten.
Samenwerking

Binnen ons netwerk proberen we steeds relevante contacten met elkaar te koppelen, daarom werken we graag samen met strategische partners en andere netwerkorganisaties. Op deze manier slagen we erin de vraag- en aanbodzijde met elkaar te verbinden.

Netwerken
Het bevorderen van de technologische en politieke netwerking en kennisuitwisseling tussen haar leden onderling en met derden.
Bekendmaken
Het principe van 3D-printen, al haar mogelijke toepassingen en de rol van een of meerdere leden bekendmaken bij professionele gebruikers, scholen, overheden en het grote publiek, zowel in binnen- als buitenland.
Ondersteunen
Het beheren, ondersteunen en behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden bij alle mogelijke regionale, nationale en internationale vennootschappen, verenigingen, associaties, verbonden, overheden en overheidsinstellingen.
Platform
Het in contact brengen van de leden met personen, bedrijven en overheden die interesse hebben in 3D-printen.
Stimuleren
Het stimuleren van onderzoek en kennisuitwisseling voor het versnellen en verruimen van ontwikkelingen en onderzoeksmethodes op het gebied van 3D-printen.
Additive Manufacturing
Het vormen van een eco-systeem in Vlaanderen en Nederland rond 3D-printen en Additive Manufacturing.
Vlaanderen en Nederland
De concurrentiepositie van de 3D-printindustrie in Vlaanderen en Nederland verbeteren, onder andere door de wetenschappelijke kennisbasis omtrent 3D-printen te versterken.
Informeren
Het voorzien van informatie aan geïnteresseerden met betrekking tot de technologieën, mogelijkheden, aanbieders en toepassingen van 3D-printen.