Kerstcadeau van Flam3D

Voorbereiden op de toekomst?

Kerstcadeau voor Flam3D-leden

Lidbedrijf Poly Products kwam met het idee om vanuit Flam3D eens op zoek te gaan naar patenten (octrooien) in verband met Additive Manufacturing die zouden vervallen in de komende jaren.

Het potentieel daarvan is duidelijk: bedrijven kunnen zich met die kennis nu al voorbereiden op een toekomst waarin bepaalde uitbreidingen of verbeteringen vrij beschikbaar worden. Daar begin je natuurlijk beter tijdig mee – en niet pas op het moment dat het octrooi in kwestie werkelijk vervallen is.

De capaciteit om die patenten op te sporen, hebben we niet zelf in huis, maar octrooibureau AOMB – die eerder al een lezing gaf op een ledenevent van Flam3D – heeft daar wel kaas van gegeten. Na wat opzoekwerk kwam het bureau aanzetten met een lijst van 120 Europese 3D-print-gerelateerde octrooien* die in de komende 2 jaar vervallen.

Leden van Flam3D kunnen deze lijst opvragen via info@flam3D.org of kris.binon@flam3d.org. Wil je meer informatie of een overleg over octrooien? Neem dan contact op met Marco Coolen van AOMB.

Het belang van patenten willen we niet ter discussie stellen. Octrooien beschermen natuurlijk het gebruik van een uitvinding, ten voordele van de uitvinder (of desgevallend de licentiehouder). We willen alleen dat onze leden nét een streepje voor hebben!

* Deze lijst bevat zowel machine-gerelateerde zaken, als uitvindingen in verband met materialen, processen, medische toepassingen, enz. Een aantal resultaten in de lijst lijken niet relevant; we proberen deze verder uit te zuiveren in de komende dagen/weken.