3DDW

Terugblik op een geslaagde eerste editie van de 3D Delta Week

Van 20 tot en met 24 juni vond de eerste editie van de 3D Delta Week plaats. Oprichters Brainport Eindhoven, Flam3D en Jakajima kijken terug op een geslaagde eerste editie. In het licht van verstoorde toeleveringsketens, tekorten in materialen, componenten, arbeid en zelfs energie, bracht de evenementenweek de community bij elkaar en gaf het de vibe om gezamenlijk het voortouw te nemen in de transitie van productie. Door verschillende evenementen op verschillende plaatsen in Nederland en Vlaanderen samen te brengen in één centrale week, konden bezoekers ervaren dat de Benelux (“de Delta”) een topregio is op het gebied van 3D Manufacturing. Met twaalf evenementen, van Westerbork tot Leuven, diverse artikelen in de pers en veel bezoekers, heeft de 3D Delta Week de potentie om de regio te positioneren als een wereldwijd toonaangevende hub. Eén ding is zeker: er volgt een tweede editie.

Leren, netwerken en ontdekken

Leren, netwerken en ontdekken. Dat was het concept en het doel van de 3D Delta Week. Deelnemers hoefden nooit ver te reizen om deel te nemen aan de verschillende activiteiten rond 3D Manufacturing en konden hun eigen persoonlijke agenda samenstellen uit een goedgevuld programma van een tiental activiteiten. Er waren evenementen over R&D maar ook over toepassingen van 3D Manufacturing, de rol van Additive Manufacturing in gezondheid of in de aanpak van klimaatverandering en je kon zowel de pionier van de 3D printing industrie bezoeken als netwerken op Europees niveau. Dit alles werd mogelijk gemaakt tijdens conferenties, beurzen, masterclasses, netwerkevenementen, open huizen, diners en meer van 3D Makers Zone, Binder3D, Brainport Eindhoven, Flam3D, Jakajima, Landré, Materialise, Mikrocentrum (3D Production Days) en Vanguard Initiative. De verschillende evenementen gedurende de week trokken elk een groot aantal bezoekers, maar zorgden ook voor een zekere mate van wederzijdse kruisbestuiving van bezoekers.

3D Delta Dinner als hoogtepunt van de week

Het 3D Delta diner was het ultieme netwerkevenement van de 3D Delta Week, georganiseerd voor alle deelnemers van de week en 3D manufacturing professionals van over de hele wereld. Een kleine samenvatting van de avond die plaatsvond in het Blue Collar Hotel op de spannende en creatieve locatie Strijp-S: heerlijk eten, geweldige sfeer en boeiende gesprekken.

Met meer dan 90 deelnemers omschrijven de oprichters van de 3D Delta Week het diner als een succes. Er waren aanwezigen uit zowel Nederland als België, maar ook Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Slovenië, Portugal, en zelfs de VS. “Het diner weerspiegelde het actieve AM ecosysteem in de Benelux. Het was een kans om met sleutelfiguren uit de industrie samen te komen in een andere, meer ontspannen setting”, legt Pieter Hermans van Jakajima uit.

“3D Printing is zo ingewikkeld en veelzijdig dat we allemaal moeten samenwerken, contacten moeten leggen en expertise moeten delen” – Fried Vancrean, CEO van Materialise

Tijdens het diner werd een speciale act opgevoerd door de Nederlandse cabaretier Pieter de Rijk en onderstreepten Materialise CEO Fried Vancraen en Design8 CEO Orlando Sardaro het belang van 3D Delta Week door uit te leggen waarom hun bedrijven ambassadeur-sponsor van de evenementenweek zijn geworden. Door zich te verbinden aan het 3D Delta Week platform, sluiten zij zich aan bij de positieve en belangrijke boodschap van de week: “Ik sta achter het idee om krachten te bundelen, om ecosystemen samen te brengen om bij te dragen aan een gezonde wereldeconomie.”

Samenwerking is de juiste weg

Samenwerking. Dat is het sleutelwoord dat duidelijk naar voren kwam tijdens de 3D Delta Week. Als we de 3D Manufacturing sector willen helpen groeien en onder de nationale en zeker ook internationale aandacht willen brengen, moeten we op dat ene woord vertrouwen. Dat was de consensus van verschillende bezoekers aan de week. Materialise CEO Fried Vancraen verklaarde: “3D-printen is zo ingewikkeld en veelzijdig dat we allemaal moeten samenwerken, verbinden en expertise delen.” Dat is precies waarom de 3D Delta Week in het leven is geroepen: Om samenwerking te faciliteren en samen te opereren om deze toonaangevende 3D productieregio onder de aandacht te brengen.

“3D-productie verandert de manier waarop we kijken, ontwerpen en produceren. Hoe verandert u om u aan te passen?” Orlando Sardaro, CEO van Design8

“De Benelux (de Delta) is immers een topregio als het gaat om 3D-productie, met een groot aantal academische en toegepaste onderzoekscentra, een bijzonder hoog aantal 3D-printers en tal van veelbelovende start-ups en gevestigde ondernemingen. Aan de gebruikerskant kent de regio een veelheid aan toepassingsgebieden, al met al een zeer veelzijdig en hoogwaardig ecosysteem”, vult Ruben Fokkema van Brainport Eindhoven aan.

Back next year

Oprichters Brainport Eindhoven, Jakajima en Flam3D zijn het eens: Er volgt een tweede editie van de 3D Delta Week. Het doel voor deze tweede editie? Meer evenementen, meer bezoekers, en nog meer samenwerking. “We zijn zeer tevreden over het aantal deelnemers en activiteiten tijdens deze eerste 3D Delta Week editie, maar voor de tweede editie streven we uiteraard naar nog meer. Corona gaf de eerste editie een moeizame start, maar uitstel betekende geen afstel en we gaan vol goede moed de tweede editie in”, aldus Kris Binon van Flam3D.

“Delta betekent ‘verschil’ in wiskunde. De 3D Delta Week is dus in vele opzichten een goed gekozen naam. 3D Manufacturing verandert de manier waarop we kijken, ontwerpen en produceren. Hoe verandert u om u aan te passen?”, vraagt Orlando Sardaro, CEO van Design8 en ambassadeur sponsor van 3D Delta Week. Iets om over na te denken en te demonstreren op de tweede editie in 2023. Meer info over de exacte datum volgt op onze website en socials. Zien we elkaar in 2023?