Persbericht: Hoe ziet uw toekomst eruit met 3D-printing?

PERSBERICHT

Hoe ziet uw toekomst eruit met 3D-printing?

Flam3D openingsevent bijzonder succes

Brussel, 09/02/2016 – Ruim 160 professionals verzamelden in het Vlaams Parlement voor wat het officiële startschot was van de clusterorganisatie “Flam3D”. Die organisatie verenigt en vertegenwoordigt de bedrijven en organisaties die een plaats hebben in de 3D-printing waardeketen in Vlaanderen. De verschillende sprekers schetsten een beeld van verleden, heden en toekomst van 3D-printing en daarmee was de toon gezet voor een geïnspireerde netwerkavond. Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters verduidelijkte het clusterbeleid waarbinnen de organisatie FlaDSC_2641m3D actief is.

Het beeld dat geschetst werd ging voorbij aan de sciencefictionachtige toekomst die al eens op internetfora de ronde doet. Een aan
tal concrete voorbeelden toonden aan waar 3D-printing een verschil maakt of zal maken in de traditionele productie en voor individuele personen. Zonder de hype te voe
den werd duidelijk dat 3D-printing toch een grote impact zal hebben op bestaande productieprocessen en logistieke ketens. Of we daar angst van moeten hebben? “Integendeel,” vindt Kris Binon, directeur van Flam3D: “We doen juist een oproep aan alle stakeholders om samen ambitieus vooruit te kijken. En we hopen dat ons platform daartoe kan bijdragen.”

Uiteraard werd er ook gesproken over het belang van samenwerking. “Kennis is nu al heel belangrijk als je als bedrijf – of als regio – een competitief voordeel wil behouden. En dat zal alleen maar toenemen”, voorspelt Kris Binon. Ondervoorzitter Bart Van der Schueren vult aan: “Die exponentiële toename aan data en informatie maakt dat één bedrijf – laat staan één persoon – onmogelijk alle kennis in zich kan verzamelen. Bedrijven die dat inzien, gaan op zoek binnen hun netwerken naar de juiste kennis. Veel meer dan vroeger gaat het om echte samenwerkingsverbanden tussen bedrijven die beseffen dat ze samen veel meer kunnen bereiken.”.

DSC_2708Minister Muyters benadrukte dan ook het belang van het vernieuwde clusterbeleid: “Clusters die dichtbij de ondernemingen staan en ook overheid en onderzoek verbinden, creëren concrete ondernemingskansen. Een netwerkorganisatie zoals Flam3D kan een belangrijke rol spelen om nieuwe waardeketens te identificeren en ondersteunen”.

Volgens de organisatoren was de opkomst een onvoorzien succes. Die algemene interesse blijkt ook uit het aantal leden van de organisatie, dat op 4 maand aangroeide van 9 tot bijna 30 bedrijven en organisaties. “En uiteraard willen we verder groeien: de sterkte van het netwerk bepaalt immers grotendeels onze potentiële impact op de groei van het 3D-printing ecosysteem in Vlaanderen”, besluit Kris Binon.

Aan de wieg van Flam3D V.Z.W., voluit Flanders Additive Manufacturing and 3D Printing Ecosystem, stonden, naast T&MS, Materialise N.V. (Heverlee), Tenco DDM (Genk), Xeikon Prepress (Ieper), RSPrint (Beringen-Paal), Vamac (Diepenbeek), KULeuven, UGent en Sirris. Naast de oprichters, traden ook ondermeer 3D&I, 3DEE, 3dvangelist, BEKAERT N.V., cr3do, FabLab Factory, Flanders Make, Formando, GC Europe N.V., Layeredprints, LCV N.V., MT3D, Raytech, REIN4CED, Tripodmaker en TWIKIT tot de organisatie toe.

 

Flam王D leden 09/02/2016:

3D&IGC Europe N.V.RSPrint
3DEEKU Leuven-PMASirris
3dvangelistLayeredprintsT&M Solutions
BEKAERT N.V.LCV N.V.Tenco DDM
cr3do cvbaLong Tail ConceptsTripodmaker
Denemel VOFMaterialise NVTWIKIT
FabLab FactoryMT3DUGent
Flanders MakeRaytechVamac N.V.
FormandoREIN4CEDXeikon Prepress NV