Flanders home to 3D


Vives Hogeschool IWT

Vives Hogeschool IWT
Vives Hogeschool IWT
De experten in het onderzoeksdomein Ontwerp- en Productietechnologie specialiseren zich in het ontwerpen en vervaardigen van producten, zowel voor producten als machinebouw. Ze zetten volop in op een gestroomlijnd digitaal ontwerp- en productieproces. Dankzij een jarenlange werking heeft men een grondige kennis van de actuele tools en methodieken die bij het ontwerpen en produceren gebruikt worden. De onderzoekers zijn sterk in complex, efficiënt en slim 3D ontwerpen en printen.
Speerpunten in het onderzoek zijn momenteel 3D design & virtual prototyping, 3D scanning & reverse engineering, 3D printing & innovatieve production, en machinebouw
+32 56 26 41 60
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
België