Oceanz lid Flam3D

Oceanz als lid aangesloten bij Flam3D

Oceanz 3D Printing is sinds deze maand officieel aangesloten bij Flam3D, ‘The independent Additive Manufacturing Network’. Met hun lidmaatschap levert Oceanz een bijdrage in kennis en expertise op het gebied van professioneel 3D-printen. 

Als onafhankelijk platform heeft Flam3D als doel om het zinvol gebruik van 3D-printing, door de Vlaams-Nederlandse industrie, te inspireren en stimuleren. Personen, bedrijven en overheden die interesse hebben in 3D-printen, kunnen bij ons terecht voor onafhankelijk advies en doorverwijzing. Ook het stimuleren van onderzoek- en kennisuitwisseling voor het versnellen en verruimen van ontwikkelingen en onderzoeksmethodes op het gebied van 3D-printen staat hoog op de agenda. Flam3D kan die doelen verwezenlijken dankzij de kennisinput van haar actieve leden.

Het verschil maken

Oceanz is graag betrokken als lid binnen het netwerk om zo de verdere verbinding aan te kunnen gaan met (nieuwe) strategische partners, onderzoeksinstellingen, overheden en overige partijen met interesse in Additive Manufacturing. “Dit past uitstekend binnen onze visie: Samen 3D-print-innovaties ontwikkelen die hét verschil maken in elk productieproces. Met kostenbesparing, reductie van faalkosten en het verhogen van de productiecapaciteit tot gevolg”, aldus Erik van der Garde, CEO Oceanz 3D Printing.

Over Oceanz
Oceanz is een professioneel 3D-printbedrijf en al jaren bekend met de markt, branchegenoten en professionals. Met opgedane kennis en concrete business cases heeft Oceanz ervaring opgedaan binnen diverse branches, waaronder Industrie, het Medische werkveld, Automotive en Aerospace. Ze streven ernaar hun kennis continu te verbreden, op zoek te gaan naar noviteiten en zijn niet schuw van innovaties en ontwikkelingen. Samen met hun klanten ontwikkelen en creëren ze 3D-print-innovaties die het verschil maken in een productieproces. Het resultaat: kostenbesparing, reductie van faalkosten en het verhogen van de productiecapaciteit.