COVID-19

Nieuwe richtlijnen vanuit FAGG voor 3D-printing van hulpstukken voor beademingstoestellen

Nieuws voor onze Belgische leden actief in de productie van beademingstoestellen: het FAGG heeft richtlijnen opgesteld die de veiligheid van de patiënten en de prestaties van de gebruikte producten zullen helpen garanderen”. Die richtlijnen gelden specifiek voor 3D-printing. Je vindt ze hier.

Feedback of input op deze richtlijn zijn ook welkom: “You can send your questions or comments about this document to coronashortages@fagg-afmps.be with the following subject: comments/questions”. We vragen onze leden die input (ook) naar ons te sturen zodat we e.e.a. kunnen centraliseren en kracht bijzetten – een gezamenlijk standpunt resulteert in een sterker signaal.

We raden onze leden die willen meehelpen aan de ontwikkeling van beademingstoestellen aan om zich kandidaat te stellen voor publicatie op de lijst van “organisaties die zich ertoe verbinden deze richtlijnen na te leven en zo een bepaalde productiekwaliteit te garanderen.” – dat kan via dit mailadres: meddev@fagg.be met als onderwerp: “Guidelines 3D”. Let wel: er worden garanties gevraagd met betrekking tot de kwaliteit en kwaliteitsgarantie van de bedrijven in kwestie.

Merk op dat er dus een onderscheid is tussen de richtlijnen en voorwaarden voor de productie van beademingstoestellen en de andere toepassingen van 3D-printing. Daartoe is er de meer algemene “Omzendbrief voor verzorgingsinstellingen over de (uitbesteding van de) fabricage en herwerking van medische hulpmiddelen en hun hulpstukken”: terug te vinden via deze site. Via de site vind je ook “Formulieren voor kennisgeving” die de ziekenhuizen en producenten dienen in te vullen. Deze kan je terugsturen naar coronashortages@fagg-afmps.be.

Voor meer informatie, vragen en/of feedback kan je contact opnemen met Flam3D.