M-ERA.NET webinar

Neem deel aan nieuwe oproep M-ERA.NET

M-ERA.NET geeft steun aan ambitieuze, transnationale O&O-projecten rond materiaalinnovatie, met focus op energiegerelateerde toepassingen. Een nieuwe M-ERA.NET oproep 2021 staat nu open met als deadline 15 juni 2021, 12.00 u ’s middags. Projectvoorstellen dienen te kaderen binnen de topics:

  • Modelling for materials engineering, processing, properties and durability
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies for health applications
  • Materials for additive manufacturing

Aan deze oproep nemen 45 steunagentschappen van 32 landen deel met een globaal budget van meer dan 60 miljoen euro met inbegrip van een Europese co-financiering. Meer informatie over de deelnemende landen en regio’s vind je hier.

1 miljoen euro door VLAIO

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel van M-ERA.NET projecten, voorziet VLAIO een budget van 1 miljoen euro. De steunkanalen van de onderzoeks– en de ontwikkelingsprojecten worden hiervoor ingezet. De maximale steun voor de Vlaamse deelname aan een M-ERA.NET project is begrensd op 500.000 euro. Hoe neem je deel?

  • Als Vlaamse deelnemer moet je daarnaast ook verplicht een digitale Vlaamse aanvraag indienen voor een onderzoeks- of een ontwikkelingsproject bij VLAIO. Hierbij kruis je ‘internationaal  project’ aan en download je de bijhorende template. Dit dien je in tegen dezelfde datum van 15 juni 2021, 12.00 u ’s middags.

 

Praktische informatie

Wil je graag meer informatie? Neem dan deel aan de webinar over deze call op 25 maart 2021 van 11u tot 12u30. Registeren voor de webinar kan hier. Alle andere informatie en documenten vind je op de website.

Overweeg je een aanvraag? Neem dan voorafgaand beter contact op met VLAIO via Paul Schreurs of Elsie Declercq voor verdere toelichtingen en/of een verkennend gesprek. Door een mogelijk verschil in modaliteiten naargelang de steunprogramma’s die de verschillende buitenlandse agentschappen inzetten, nemen de buitenlandse partners ook best contact op met hun respectievelijk buitenlands steunagentschap.

Om VLAIO steun te kunnen bekomen binnen de krijtlijnen van het instrument “onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten” moet er steeds minstens een Vlaams bedrijf participeren aan het Vlaams deel van het M-ERA.NET project. De Vlaamse bedrijfspartner(s) kan (of kunnen)  eventueel een kennisinstelling inschakelen als onderaannemer of onderzoekspartner.

Wanneer er binnen het Vlaams deel van een M-ERA.NET project waarvoor VLAIO steun wordt gevraagd een samenwerking is tussen een  Vlaams bedrijf en een Vlaamse kennisinstelling als onderzoekspartner van dat bedrijf, dan wordt er vanaf dit jaar een extra incentive ingebouwd. Wanneer geen van de Vlaamse partners (bedrijf, kennisinstelling) meer dan 70% van het Vlaams deelbudget voor hun rekening nemen wordt de samenwerkingstoeslag verhoogd tot 15%. Hierdoor kan het steunpercentage verhogen tot maximaal 70% voor een onderzoeksproject en maximaal 60% voor een ontwikkelingsproject: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/meer-steun-voor-bedrijven-die-met-onderzoekspartner-deelnemen-aan-internationale-call.

Daarnaast neemt ook FWO deel aan de M-ERA.NET 2021 oproep voor 100% gefinancierd fundamenteel of strategisch basisonderzoek aan de Vlaamse kennisinstellingen.