Thumbnail

The Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA)

Bij additive manufacturing (AM), ook wel “3D-printen” genoemd, wordt een driedimensionaal voorwerp opgebouwd door achtereenvolgens laag per laag materiaal toe te voegen. In tegenstelling tot traditionele fabricageprocessen zoals machinale bewerking, gieten en smeden, waarbij materiaal uit een voorwerp wordt verwijderd (subtractive manufacturing) of in een mal wordt gegoten en gevormd. AM leidt tot minder afval en een grotere efficiëntie dan conventionele fabricage, en kan in veel gevallen een grotere precisie en uniformiteit bieden.

AMGTA wil het publiek en de industrie informeren over positieve milieuvoordelen, de adoptie van AM promoten als alternatief voor traditionele productie, optimale werkmethoden ontwikkelen voor 3D printing en de leden van de organisatie helpen om hun bedrijf te laten groeien en nieuwe klanten te werven. Om deze doelstellingen te verwezenlijken zet AMGTA marketing- en reclamecampagnes op, sponsoren en voeren zij onderzoek uit waarvan de resultaten gepubliceerd worden.

Website: AMGTA
Webshop:
Activiteiten: diensten, onderzoek en ontwikkeling