Flanders home to 3D


Samen een stap verder met nieuwe IBN

Flam3D wil een stap verder gaan met nieuwe IBN – en met jullie

Recente rapporten (bron: ING) voorspellen dat Additive Manufacturing in 2060 mogelijks kan instaan voor zowat de helft van alle productie. Dit zal volgens het Nederlandse bankconcern tot gevolg hebben dat het volume van de wereldhandel in 2060 een kwart lager uitvalt omdat productie door 3D-printing vaker binnenlands plaatsvindt.

Deze voorspellingen kunnen, samen met de steeds groter wordende mogelijkheden van de technologie, voor bedrijven een prikkel zijn om hun productieprocessen aan te passen, en nieuwe klanten te gaan zoeken. Dat is tegelijk een unieke kans om met collega’s en andere betrokkenen ideeën uit te wisselen en samen uitdagingen aan te pakken. Flam3D wil vraag en aanbod verbinden, en onderwijs, promotie, marketing, projectondersteuning van 3D-printing stimuleren.

Nu de Vlaamse Overheid een nieuwe call openstelt voor Innovatieve Bedrijfsnetwerken (IBN), wil Flam3D samen met mogelijke projectpartners bekijken hoe we die oproep best kunnen invullen en welke issues we samen kunnen tackelen.

Schrijf je in voor onze IBN-overlegsessie op donderdag 23 november, van 10u00 tot 12u00 door bevestiging per e-mail vóór 18/11. De indieningsdatum voor de “expression of interest” voor de eerste fase is momenteel vastgelegd op dinsdag 12 december 2017.

Op het programma staat een discussie over mogelijke thema’s en concrete verwachte uitkomsten. We hopen na twee uur te kunnen afsluiten met een samenhangend overzicht over de thema’s die in een nieuwe IBN behandeld kunnen worden.

Deze oproep staat ook open naar organisaties en bedrijven die (nog) geen lid zijn van Flam3D.

Flam3D vzw
Technologiepark-Zwijnaarde 935
9052 Zwijnaarde

Pieter Machtelinckx

Pieter Machtelinckx