Supply chain resilience report 2021_Hubs

Hubs brengt nieuw 2021 Supply Chain Resilience Report uit

Gegevens over de grootste verstoringen van het jaar en tips om uw supply chain in 2022 te versterken

Volgens het Supply Chain Resilience Report 2021 van Flam3D-lid Hubs, actief in gedistribueerde productie, heeft 56% van de bedrijven dit jaar meer verstoringen van de toeleveringsketen ondervonden dan vorig jaar.

Het afgelopen jaar werd bepaald door een aantal uitdagingen, waaronder tekorten aan computerchips, congestie in havens, de aanhoudende gevolgen van COVID-19, logistieke belemmeringen en energiecrisissen. Echter, bij elke hindernis die zich voordoet, wordt naar oplossingen gezocht. Het wordt steeds duidelijker dat, hoewel bepaalde risico’s moeilijk te voorzien en in te plannen zijn, het mogelijk is de effecten van verstoringen van de toeleveringsketen te verzachten door een robuuste en wendbare supply chain op te zetten.

Meer dan 98% van de bedrijven wereldwijd heeft plannen om de veerkracht van hun toeleveringsketens voor productie te vergroten, maar 37% heeft nog geen maatregelen genomen. Nu bedrijven langetermijnstrategieën ontwikkelen, zegt meer dan 57% van de bedrijven dat diversificatie van hun toeleveringsketens de meest effectieve manier is om veerkracht op te bouwen. Dit rapport onderzoekt de meest disruptieve gebeurtenissen van dit jaar, hoe verstoringen in de loop der tijd zijn veranderd, industrietrends en strategieën voor het versterken van toeleveringsketens in de maakindustrie.

Het Hubs Supply Chain Resilience Report 2021 bevat inzichten uit een 2021-enquête onder 437 professionals, een 2020-industrie-enquête onder 1.281 professionals, de eigen database van 36.000+ bedrijven, en 240 wereldwijde productiepartners.

De belangrijkste bevindingen op een rij:

  • Materiaaltekorten hebben COVID-19 ingehaald als de voornaamste verstoring van de toeleveringsketen in 2021.
  • 75% van de bedrijven heeft het afgelopen jaar te maken gehad met externe disrupties, en 56% zegt dat er dit jaar meer disruptie is geweest dan vorig jaar.
  • 98% van de bedrijven vindt dat er maatregelen moeten worden genomen om toekomstige verstoringen van de toeleveringsketen te voorkomen, maar slechts 63% heeft dat tot nu toe gedaan.
  • Meer dan 57% van de bedrijven is van mening dat diversificatie van hun toeleveringsketen voor productie de beste manier is om toekomstige verstoringen te voorkomen. Het creëren van meer autonomie door te investeren in automatisering en het ontwikkelen van meer transparantie in de hele toeleveringsketen kan bedrijven ook helpen veerkracht op te bouwen.

Wil je graag meer in-depth inzichten in de supply chain disrupties van 2021 en hoe ze te beperken? Download dan hier het Supply Chain Resilience Report.