3D-printer in actie

Hoe ziet de groei van 3D-printing eruit?

3D-printing is aan een onomkeerbare opmars bezig. Dat blijkt zeker uit de industriebrede enquête over Additive Manufacturing die Flam3D, samen met 16 andere organisaties, vorig jaar uitvoerde in Vlaanderen en Nederland. Maar hoe ziet die groei er nu precies uit? Wat kunnen de maakbedrijven in Vlaanderen en Nederland verwachten en wat kunnen de 3D-printbedrijven zelf verwachten?

In het Additive Manufacturing-landschap gelden er ook voor de Vlaams-Nederlandse regio internationale trends qua groei en verbreding van de toepassing van de technologie. Dit is in zekere zin geruststellend, maar het kan ook als teleurstellend beschouwd worden: het potentieel zou in feite groter moeten zijn – zeker gezien de decennialange expertise, de aanwezigheid van enkele wereldspelers in AM en het grote aantal goedgekeurde patentaanvragen.

Waar zit dan precies het struikelblok? Het identificeren van valabele business cases blijft de grootste uitdaging voor de verdere groei van de sector. Het vraagt immers behoorlijk wat expertise om die business case te identificeren en realiseren. Nochtans wordt aangetoond dat de investering – in expertise dus – loont: het aantal toepassingen blijft groeien, en dus ook het potentieel voor de maakindustrie in Nederland en Vlaanderen. Of, zoals mevrouw Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw het verwoordt: “dankzij innovatie kunnen we onze concurrentiepositie versterken”.

Er was al langer de vraag naar meer “facts & figures” om dit deel van het innovatielandschap te beschrijven en adequaat de sector te kunnen ondersteunen. Ondanks de vele vragen die Flam3D dagelijks krijgt, is onze inbox onvoldoende als proxy om de huidige status van de implementatie van de technologie te beschrijven. Om die reden werd de industriebrede enquête over Additive Manufacturing in Vlaanderen en Nederland gelanceerd.

Met resultaten op vragen als “waar zetten klanten 3D-printing vooral voor in?, Hoe zit het met de toekomstige gebruikers? Hoe zien de investeringsplannen voor de sector eruit?” kunnen we de resultaten op zijn minst interessant noemen. Kortom, we kunnen jou alleen maar aanraden het rapport te lezen.

Leden van Flam3D kunnen ons bovendien contacteren om specifieke datasets op maat te analyseren.

Interesse in het rapport “Additive Manufacturing in Vlaanderen en Nederland 2021”? Vul dan onderstaand formulier in om toegang te krijgen tot het rapport.