Strijd tegen COVID-19

Het FAGG legt modaliteiten vast m.b.t. de inzet van 3D-printing in de strijd tegen COVID-19 in België

Om tekorten van medische hulpmiddelen te bestrijden zijn verzorgingsinstellingen overgegaan tot de fabricage van medische hulpmiddelen en hun hulpstukken of het herwerken van gebruikte medische hulpmiddelen. Het FAGG legt via een omzendbrief de modaliteiten vast om zo de verzorgingsinstellingen meer mogelijkheden te bieden. Let wel; deze omzendbrief behandelt enkel de productie van medische hulpmiddelen, geen persoonlijke beschermingsmiddelen en geldt enkel voor België.

De COVID-19 pandemie vormt een uitdaging voor de gebruikelijke productie- en distributiekanalen van medische hulpmiddelen. Om die reden zoeken verzorgingsinstellingen naar nieuwe mogelijkheden om medische hulpmiddelen, hun hulpstukken en gebruikte medische hulpmiddelen die herwerkt zijn, te verkrijgen. 3D-printing kan hieraan zeker bijdragen.

Een omzendbrief van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) legt nu het kader vast om verzorgingsinstellingen meer mogelijkheden te bieden om samen met externe bedrijven te werken aan alternatieve oplossingen. Zo willen ze de aangetoonde tekorten aan noodzakelijk materiaal aanpakken. Dat kan enerzijds door de productie van bepaalde medische hulpmiddelen “in-house” en anderzijds, door herverwerking van medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik. Deze omzendbrief legt de voorwaarden en modaliteiten vast waaronder dat kan worden toegelaten om te antwoorden op de noodsituatie.

De verschillende richtlijnen die door het FAGG worden gepubliceerd, zijn te vinden op hun Guidance COVID-19 pagina, waaronder ook de twee meldingsformulieren die in de bovenstaande omzendbrief worden aangevraagd.

Info met betrekking tot 3D-printen tegen COVID-19 in Nederland zijn te vinden via deze en deze link van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI).