3D-printing in de bouw

Cross-border event: 3D-printing & digital construction

Wat is de potentie van 3D-printen in de bouw? Dat verkennen Duitse en Nederlandse pioniers op 16 maart

De bouwsector staat voor grote uitdagingen: er moet snel, veel én duurzaam gebouwd worden. 3D-printing en digitalisering worden daartoe als innovatieve oplossingen beschouwd. Tijdens het Cross-Border Event: 3D-Printing & Digital Construction op 16 maart 2022, een online evenement georganiseerd door de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK), worden relevante inzichten in de Nederlandse en Duitse bouwsector gepresenteerd. Daarnaast gaan ondernemers en experts in gesprek over de kansen en uitdagingen die 3D-printing en digitalisering bieden. De Engelstalige bijeenkomst gaat door van 10:00 tot 12:30 uur en toegang tot de online bijeenkomst is gratis. Voor 3D-printorganisaties in de sector en dus ook verschillende Flam3D-leden kan een deelname interessant zijn. Meer info vind je daarom in onderstaand artikel.

Wat kan je verwachten?

Tijdens het cross-border event delen Duitse en Nederlandse ondernemers en experts informatie over huidige projecten en innovatieve technologieën in de bouw. Organisaties en bedrijven uit beide landen berichten over hun ervaringen en actuele ontwikkelingen op het gebied van 3D-printen en digitalisering in de bouw en bespreken de mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerkingen. Na het evenement krijgen deelnemers ook de kans om met een of meer Duitse sprekers van de delegatie persoonlijk in gesprek te gaan en met hen de mogelijkheden voor een samenwerking te bespreken. Een deelname aan het event is nuttig voor iedereen die topbedrijven uit Duitsland wil leren kennen en de toekomstverwachtingen van Nederlandse en Duitse experts uit de branche wil horen. Meer info over het programma en Duitse profielen vind je op de registratiepagina.

Eerste 3D-geprinte huis in Duitsland. Foto: Peri

Potentie van 3D-printing in de bouw?

Met de 3D-geprinte huizen in Beckum zette Duitsland zich vorig jaar op de kaart in de wereld van 3D-printing in de bouw. Toch gebeurt er onder de oppervlakte veel meer in Duitsland, vertelt professor Stefan Neudecker van Verband 3DDruck e.V., de bracheorganisatie voor 3D-printen in de Duitse bouwsector en keynote speaker tijdens het event. ”We hebben in Duitsland de afgelopen 10 jaar ontzettend veel geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek.” Met die kennis zijn de eerste bedrijven aan de slag gegaan, en vanuit universiteiten zijn startups opgericht. “We plukken nu de eerste vruchten van het voorwerk dat is geleverd. Er zijn veel interessante pilotprojecten gestart.”

“Dat ook bouwbedrijven 3D-printen ontdekken, is deels uit nood geboren”, vertelt Neudecker. “Het bedrijf dat nu de eerste 3D-geprinte huizen in Duitsland heeft neergezet, is specialist in bekisting, waar beton in wordt gestort. Toen het even wat minder ging, ontdekten ze dat ze met 3D-printen nieuwe markten en verdienmodellen konden opzetten.”

Het toepassen van de 3D-printer in de bouw gaat veel verder dan enkel het met beton printen van complete huizen. De voordelen of aanvullingen die de technologie in de sector kan opleveren, hebben enerzijds te maken met het op maat maken van bouwonderdelen en besparen van grondstoffen door preciezer werk; een mooie uitkomst in een tijd waarin de bouwmaterialen schaars en duur zijn. Anderzijds kan 3D-printing bouwprocessen ook versnellen. “3D-printen komt direct uit de digitale keten, en past zo naadloos in processen van bouwingenieurs die steeds digitaler worden. Je creëert zo een gesloten keten om kwaliteit te waarborgen”, legt Neudecker uit.

Toch is de 3D-printtechnologie niet het antwoord op alle uitdagingen in de bouw. “Met alleen beton kan je geen gebouw neerzetten. De echte innovatie zit in het zinvol combineren van verschillende materialen en technologieën”, aldus de professor. De echte innovatie moet in de software gebeuren. “Beton, staal of kunststof printen kunnen we wel. Maar om materialen goed te kunnen combineren is nog veel onderzoek nodig. Dat is erg complex.” Nu kan de 3D-printer bouwprocessen nog niet ingrijpend versnellen. “Pas als we dat kunnen, wordt het interessant voor de massamarkt.”

Volgens Neudecker zal 3D-printing in de bouw uiteindelijk naadloos worden geïntegreerd in veel processen. “Het maakt een heel andere vormtaal mogelijk dan wat we nu kennen.” Veelbelovende toepassingen liggen op dit moment bijvoorbeeld in de prefab-productie voor de ruwbouw of de binnenafwerking, functionele onderdelen en designelementen. De 3D-printer kan bij individualisering bouwprocessen flexibeler inrichten. “Bepaalt de architect dit, of komt de vraag bij de klant vandaan? Of ontstaan er bedrijven die dit als een service aanbieden? De markt zal er zeker zijn”, vertelt Neudecker. Dergelijke vragen en thema’s zullen o.a. aan bod komen en besproken worden op het “3D-Printing & Digital Construction” event.

Door bedrijven uit Duitsland en de Lage Landen bij elkaar te brengen, hopen de organisatoren dat er mooie inzichten naar voor komen. “Het mooie aan dit event is, dat we een sector in de pioniersfase al bij elkaar brengen. We staan nog aan het begin en kunnen dus al in een heel vroeg stadium synergie ontwikkelen”, legt Kai Esther Feldmann, exportconsultant bij DNHK uit. Met een blik op de deelnemers ziet ze in ieder geval veel kansen om 3D-printen in de bouw binnen Europa een stevige impuls te geven.

Deelnemen aan Cross-Border Event: 3D-Printing & Digital Construction

Er is nog plek voor ondernemers en experts om deel te nemen aan deze digitale conferentie die de DNHK organiseert in opdracht van het Duitse Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbescherming. Het gratis evenement wordt online georganiseerd en de voertaal is Engels. Ben jij geïnteresseerd in 3D-printing in de bouw? Meer informatie over het event vind je in dit artikel en de mogelijkheid om deel te nemen vind je hier.