Artikel in VersoDirect: 3D-printen is werken op maat

Cera Award organiseert op 16 februari samen met het Innovatiecentrum en Flam3D een inspiratienamiddag over 3D-printing, speciaal gericht op de socialprofitsector. Naar aanleiding van dit evenement verscheen er in VersoDirect, het tweemaandelijkse magazine van Verso (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) een artikel waar Flam3D ook aan meewerkte. Het artikel is hier terug te vinden.