Artikel in Metaal Info: Veel belangstelling voor infoavond over Additive Manufacturing in metaal

metaalinfo_1253D-printen in metaal? VLAMEF, Flam3D en Clusta organiseerden op 25 oktober een infoavond rond Additive Manufacturing in metaal. Er werd gepoogd een onafhankelijk overzicht te geven van de mogelijkheden en de mogelijke hinderpalen van metaalprinten. Met meer dan 70 deelnemers was de opkomst groter dan verwacht. Ook de reacties nadien waren heel positief.

Metaal Info publiceerde een artikel over de infoavond in hun editie van december 2016 (nummer 125), dat je via deze link kan lezen.