Flanders home to 3D


Artikel in 3D Print Magazine: Krachtenbundeling Vlaamse 3D printindustrie

3dprintnov16In hun novembereditie wijdde 3D Print Magazine een artikel aan Flam3D. Algemeen directeur Kris Binon werd geïnterviewd voor een terugblik op het startjaar van de organisatie en een korte kijk op de toekomstplannen. Het artikel kan je hier terugvinden.

Pieter Machtelinckx

Pieter Machtelinckx