Flam3D voert, met steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), het proeftuinproject “AMplitude: vraag en aanbod groeien samen” uit.

Wat doen we en what’s in it for you?

Heel concreet: contacteer ons als je wil weten of Additive Manufacturing (AM/ 3D-printing) iets kan betekenen voor jouw toepassing of bedrijf! We gaan samen op zoek naar oplossingen – waarbij Flam3D kan bogen op jarenlange ervaring en een netwerk van meer dan honderd aanbieders. Wijzelf werken als vzw , en kunnen jouw implementatie / printoplossing misschien zelfs nog steunen.

Achtergrond

Additieve productie of Additive manufacturing (AM), en ook wel 3D-printing genoemd, wordt een belangrijke productiemethode – studies gaan er van uit dat binnen 20 jaar tot 40% van alle productie additief zal gebeuren. Dat is een enorme commerciële opportuniteit – of een bedreiging, als er niet proactief in wordt geïnvesteerd.

De technologie is al enigszins ingeburgerd bij innovatieve bedrijven en “early adopters”. Met dit project wil Flam3D ook de andere bedrijven laten kennismaken met de mogelijkheden van de technologie. Door middel van realistische en breed toepasbare demonstraties kunnen een aantal drempels worden weggenomen. Het project vertrekt van de sterktes van het huidige AM-ecosysteem en maakt ten volle gebruik van de daarin aanwezige kennis en expertise.

Aan de basis van dit voorstel ligt het probleem van de relatieve onbekendheid van en met de verschillende AM-technologieën, en hoe die kunnen inpassen in de bestaande producten of productie(-omgeving). Bijkomende opportuniteit: het gebruik van de meest adequate technologie – zij het additief of subtractief – leidt tot betere, economisch interessantere, veiligere, meer ecologische en/of meer energie-neutrale producten en processen. Additive Manufacturing biedt als een KET de kans om bedrijven een competitief voordeel te bezorgen.

Belangrijk is dat de demonstratie gebeurt aan de hand van concrete, real-life cases die multipliceerbaar zijn bij een grotere groep bedrijven. Dat is momenteel namelijk ook een belangrijk gemis: veel demonstraties blijven hangen in “gadgets” en leuke voorbeelden; relevante industriële cases zijn al te vaak afgeschermd door uitgebreide Non-Disclosure Agreements.

Het is vrij algemeen ingeburgerd in de wereld van additieve productie om te kijken naar het totale plaatje: voor een sector in ontwikkeling is het niet alleen zaak de potentiële klant te overtuigen op basis van technische vereisten (hoewel dat nog steeds prioritaire aandacht vereist), er moet ook worden gekeken naar inzetbaarheid/toepasbaarheid, financiële haalbaarheid (inclusief het beschouwen van de total cost of ownership), enz. Dat zijn dus bouwstenen die ook aan bod komen bij het bieden van een oplossing voor de klant. Elke case wordt op deze parameters geëvalueerd.

De doelgroep is, logischerwijs, de groep van bedrijven in de sectoren waarin de volgende generatie potentiële gebruikers zich (kunnen) bevinden. Het project kan wat dat betreft gebruik maken van een bestaande analyse van de sectoren die in aanmerking komen. Die bestaande lijst van sectoren wordt verder beperkt in functie van hun belang voor / aandeel in de Vlaamse industrie. Gezien de toegenomen snelheden en afgenomen kostprijs van 3D-printing, zien we immers in een toenemend aantal sectoren relevante cases opduiken.

Meer weten of jouw case laten evalueren? Contacteer ons!